Aardappelen.jpg

Welkom op de website van PotatoPol

Verzekering

PotatoPol is gespecialiseerd in het verzekeren van aardappelen tegen schade door het onvoorzien optreden van Bruinrot, Ringrot of PSTVd.

Aangifte doen / Offerte maken

Leden van PotatoPol kunnen vanaf medio april online hun aangifte indienen voor de verzekering van hun aardappelen in teeltseizoen 2019. Nieuwe bezoekers kunnen vanaf medio april online eerst een offerte aanmaken en daarna een polisaanvraag indienen bij PotatoPol.