Aardappelen.jpg

Welkom aardappeltelers

Onze verzekering

PotatoPol is gespecialiseerd in het verzekeren van aardappelen tegen financiële schade door het onvoorzien optreden van Bruinrot, Ringrot of PSTVd.

Aangifte doen / Offerte maken

Leden van PotatoPol kunnen vanaf medio april online een aangifte indienen voor de verzekering van hun aardappelen in teeltseizoen 2021. Nieuwe bezoekers kunnen vanaf medio april online eerst een offerte aanmaken en daarna een polisaanvraag indienen bij PotatoPol.