Aangifte doen / Offerte maken

Leden kunnen vanaf medio april online hun aangifte indienen voor de verzekering van hun aardappelen in teeltseizoen 2024. Voordelen hiervan zijn dat er minder fouten kunnen worden gemaakt en dat u na indienen van uw aangifte direct een bevestiging ontvangt in uw mailbox.

Voor een online aangifte hebt u uw lidnummer en wachtwoord nodig om aan de linkerzijde in te loggen. Let erop de ingevoerde teeltgegevens van uw aardappelen goed te controleren voordat u op de verzendknop drukt.

Voor een online aangifte of polisaanvraag ontvangt u een korting van € 5,-.

Nu aangifte of offerte doen via Mijn PotatoPol

De voordelen van een online offerte voor nieuwe bezoekers zijn dat u inzicht krijgt in de maximale jaarpremie en dat u de offerte direct kunt omzetten in een polisaanvraag.

Voor een online offerte maakt u eerst aan de rechterzijde uw eigen account met de bedrijfsgegevens aan. Daarna kunt u zelf een offerte maken op basis van uw aardappelen teeltplan. Afhankelijk van het aantal percelen kunt u binnen een kwartier een offerte hebben als u de weergegeven stappen netjes volgt.

Stuur graag uw online aangifte of polisaanvraag in uiterlijk 15 juni 2024!

Uw verzekeringspolis wordt van kracht als PotatoPol uw aangifte of aanvraag heeft ontvangen en geaccepteerd.