Beregende pootgoedpercelen vallen buiten verzekeringsdekking.

Beregende pootgoedpercelen vallen buiten de verzekeringsdekking van PotatoPol
Enkele telers zijn door de PD aangesproken op overtreding van het beregeningsverbod. Een overtreding wordt altijd gemeld bij de Algemene Inspectiedienst (AID). Dit resulteert in de meeste gevallen in een boete. Daarnaast neemt de PD maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van de mogelijk geïntroduceerde bruinrotbacterie. Betreffende telers kunnen met de financiële gevolgen van deze maatregelen niet terecht bij PotatoPol. Schade door het gebruik van oppervlaktewater op pootaardappelen valt immers buiten de verzekeringsdekking.