Beregening risicovol

Beregening aardappelen met oppervlaktewater risicovol en daarom verboden.

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de NAK controleren intensief op de naleving van verboden op beregening met oppervlaktewater. Dit verbod is ingesteld omdat beregening met oppervlaktewater de kans op verspreiding van bruinrot ernstig vergroot. Het verbod geldt in heel Nederland bij de teelt van pootaardappelen en in bepaalde gebieden bij de teelt van consumptieaardappel, tomaat, aubergine, raketbladige nachtschade, geranium (Pelargonium zonale) en postelein. Tijdens de controles zijn reeds meerdere overtredingen geconstateerd.

In Nederland, en met name in het noorden van Nederland, is er op dit moment een tekort aan regenwater. Als gevolg hiervan beregenen sommige telers hun aardappelpercelen met oppervlaktewater. Beregenen met oppervlaktewater brengt echter risico's met zich mee ten aanzien van besmettingen met bruinrot. Bruinrot wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum, die in een groot deel van Nederland in oppervlaktewater aanwezig is. Daarom is het in heel Nederland verboden om bij de teelt van pootaardappelen te beregenen met oppervlaktewater. In bepaalde gebieden in Nederland, de zogenaamde beregeningsverbodsgebieden, is het gebruik van oppervlaktewater voor beregening geheel verboden bij de teelt van aardappel, tomaat, aubergine, raketbladige nachtschade, geranium (Pelargonium zonale) en postelein. Als alternatief voor het gebruik van oppervlaktewater kan er beregend worden met bronwater.

Vanwege het risico van verdere verspreiding van bruinrot, zijn de beregeningsverboden ingesteld. De PD en de NAK controleren de naleving van deze verboden. De PD voert de controles niet alleen uit vanaf de weg maar ook vanuit de lucht, met behulp van een helikopter. Tot nu toe zijn twee telers aangesproken op overtreding van het beregeningsverbod. Een overtreding wordt altijd gemeld bij de Algemene Inspectiedienst (AID). Dit resulteert in de meeste gevallen in een boete. Daarnaast neemt de PD maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van de mogelijk geïntroduceerde bruinrotbacterie. Wanneer de PD bij een controle vaststelt dat er tegen het verbod in gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater, kan dit dus verstrekkende gevolgen voor de betreffende teler.

In de Regeling bruin- en ringrot 2000 staan de gebieden genoemd waarbinnen het gebruik van oppervlaktewater geheel is verboden bij de teelt van consumptieaardappel, tomaat, aubergine, raketbladige nachtschade, geranium (Pelargonium zonale) en postelein. Deze gebieden zijn recentelijk uitgebreid.

Bron: PD

Op 21 mei werd het midden van Frankrijk getroffen door forse hagelstenen.