Inschrijving geopend voor teeltseizoen 2017

Telers kunnen tot 1 juni 2017 hun pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen aanmelden bij PotatoPol voor de verzekering tegen Bruinrot, Ringrot en PSTVd.

Bestaande verzekerden hebben begin april hun lidnummer en wachtwoord ontvangen om hun aardappelpercelen weer via de website www.potatopol.nl aan te melden. Telers die nog geen lid zijn van PotatoPol, kunnen ook via deze website een verzekering aanvragen en hun aardappelpercelen aanmelden.

Voordelen van een online aanmelding zijn dat er minder fouten kunnen worden gemaakt en dat er kosten worden bespaard voor PotatoPol. Verder ontvangt een teler direct een bevestiging in zijn e-mailbox nadat de aanmelding online is ingediend en daarnaast ontvangt de teler een korting van € 5,-.

Telers die liever hun aardappelpercelen op papier willen aanmelden, kunnen hiervoor een formulier aanvragen bij PotatoPol. In dat geval is geen korting van toepassing.