Met oppervlaktewater beregende pootaardappelen niet verzekerd

In de 1e week van september heeft een pootgoedteler met ontheffing van de NVWA een pootaardappelperceel beregend met oppervlaktewater. De teler heeft daarbij gebruik gemaakt van het bacterie dodende middel Clarmarin. Met speciale doseringsapparatuur, gekoppeld aan de beregeningshaspel, kon de teler Clarmarin toevoegen aan het beregeningswater. Bij een goede dosering en werking van Clarmarin is het water bij de spuitmond van de beregeningshaspel vrij van de bruinrotbacterie, zo stelt de NVWA. Daar kwam bij dat het gewas al was doodgespoten. De beregening diende met name om de harde korst te weken zodat met het rooien kon worden begonnen.

PotatoPol is niet gelukkig met deze gang van zaken. Sinds 2009 werkt PotatoPol wel mee aan een experiment van NVWA en LTO om na te gaan of Clarmarin veilig en doeltreffend kan worden ingezet. Dit experiment beperkt zich echter tot toepassing van Clarmarin onder strikte voorwaarden op een zeer beperkt areaal consumptie- en zetmeelaardappelen. Mocht er bij de toepassing van Clarmarin onverhoopt iets niet goed gaan, dan zijn de gevolgen voor deze teelten beperkt. Consumptie- en zetmeelaardappelen zijn immers een eindproduct. Bij een ondeugdelijke werking op pootaardappelen kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn.