Pootaardappelketen bindt strijd aan met ringrot

Met de ondertekening van het nieuwe PCC Hygiëneprotocol Ringrot intensiveert de Nederlandse pootaardappelketen de strijd tegen ringrot. De ondertekening vond plaats op vrijdag 16 maart 2012 bij de NAK in Emmeloord. De ondertekenaars zijn de leden van de Werkgroep Herziening Hygiëneprotocol Ringrot van de Pootaardappel Contact Commissie (PCC). De PCC is een samenwerkingsverband van de NAO en de LTO Werkgroep Pootaardappelen. De werkgroep omvat naast vertegenwoordigers van de NAO en de LTO Werkgroep Pootaardappelen, vertegenwoordigers van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, handelsbedrijven, transporteurs, wasplaatsen voor transportmiddelen en centrale verwerkers. De NAK, NVWA en het Productschap Akkerbouw hebben in de werkgroep een belangrijke adviserende rol. Met de ondertekening onderschrijven de vertegenwoordigers het belang van het protocol voor het voorkomen van ringrot. Bedrijven minimaliseren de kans op ringrot door zich te houden aan cruciale hygiënemaatregelen.

Top 10 Speerpunten uit PCC Hygiëneprotocol Ringrot, versie 2.0:
1. Alle schakels in de pootaardappelkolom (handel, transporteurs, centrale verwerkers, pootgoedtelers) werken alleen samen met bedrijven, die zich houden aan het protocol.
2. De pootgoedteler snijdt geen pootgoed voor de pootgoedteelt. Ook maakt hij bij de pootgoedteelt geen gebruik van gesneden pootgoed.
3. Pootgoed voor pootgoedteelt (klasse S en SE) wordt altijd in nieuwe bigbags of zakken afgeleverd.
4. Transportbedrijven laten transportmiddelen voor het los vervoeren van pootaardappelen ten minste wekelijks reinigen en ontsmetten bij NAO-erkende wasplaatsen.
5. Centrale opslag- en sorteerbedrijven scheiden het NAK-gecertificeerd pootgoed van overige aardappelen (inclusief ATR- en TBM-pootgoed) en nemen strikte hygiënemaatregelen.
6. Bedrijven die pootgoed snijden voor de teelt van consumptieaardappelen nemen strikte hygiënemaatregelen en voorkomen contact met pootgoedtelers.
7. De pootgoedteler gebruikt machines, kisten en installaties alleen voor de eigen pootgoedteelt of binnen een samenwerkingsverband met één of enkele telers. Indien voor derden verwerkt wordt, worden de hygiënemaatregelen genomen die gelden voor een centraal verwerkingsbedrijf.
8. Pootgoedtelers gebruiken kisten uitsluitend op het eigen pootgoedbedrijf.
9. Alle bedrijven in de keten registreren de bewerkingsvolgorden.
10. De naleving van het PCC Hygiëneprotocol Ringrot wordt op termijn gecontroleerd door een externe partij.