Pootgoedpercelen overstroomd met besmet oppervlaktewater

In de nacht van 30 op 31 augustus 2012 werd het noordwestelijke deel van de provincie Friesland getroffen door zware regenval. Op het meetpunt Sint Annaparochie tapte het KNMI bijna 106 mm neerslag. Door de extreme hoeveelheid neerslag is het peil in de meeste sloten enorm gestegen. Op meerdere plekken is het slootwater, dat besmet is met de bruinrotbacterie, uitgestroomd op percelen met pootaardappelen. NVWA en NAK zijn 31 augustus direct gestart met het inventariseren van de ondergelopen percelen. Dergelijke percelen krijgen in principe de status 'waarschijnlijk besmet' opgelegd. Telers met overstroomde percelen kunnen zich melden bij hun NAK-keurmeester. Telers doen er goed aan een logboek aan te leggen en de situatie per perceel nauwkeurig te fotograferen met datum en tijd-vermelding.