Ringrot in Zeeland en Zuid-Holland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij acht aardappeltelers in Zuid-Holland en Zeeland ringrot aangetroffen. De partijen aardappelen zijn opgespoord en worden uit de handel gehaald.

De NVWA kwam de besmetting op het spoor nadat de Duitse overheid begin maart een vondst van ringrot in aardappelen in Duitsland heeft gemeld, waarbij gebruik is gemaakt van Nederlandse pootgoed uit 2010. Het pootgoed bleek afkomstig van een pootgoedteler op Goeree Overflakkee. Deze teler had een deel van het pootgoed voor zichzelf gehouden, een deel in Duitsland en een deel in Nederland afgezet. In de nateelt bij deze pootgoedteler is ringrot aangetroffen.

Onderzoek
De NVWA is een onderzoek gestart naar alle nateelt in 2011 van deze teler in alle rassen. Bij zeven aardappeltelers in Nederland is ringrot aangetroffen. Ook heeft de NVWA onderzoek gedaan naar alle partijen pootgoed van de teler van zijn oogst uit 2011, inclusief het deel dat al elders in Nederland was afgeleverd. Van die oogst is in twee partijen ringrot aangetroffen.

De definitieve uitslagen van de onderzoeken van de genomen monsters worden in mei en juni bekend. Het pootgoed van de oogst uit 2011 van de desbetreffende pootgoedteler mag niet worden gebruikt als pootgoed.

Inspecties
Naar aanleiding van eerdere vondsten van ringrot op Goeree-Overflakkee heeft de NVWA begin dit jaar vlak voor het poten inspecties uitgevoerd. Doel van de actie was na te gaan of telers in Goeree-Overflakkee gebruik maken van NAK goedgekeurd pootgoed.

Bij 7 van 64 gecontroleerde bedrijven is een overtreding vastgesteld. Het gaat dan om pootgoed dat zij zelf vermeerderd hebben, zonder opgave bij de NAK. De 7 telers gaven aan dat ze ervan op de hoogte waren dat ze in overtreding zijn. Het illegaal geteelde pootgoed mag niet worden geplant en is onder toezicht van de NVWA als veevoer verwerkt.

Bron: NVWA en Akkerwijzer.nl