Uitbreiding verzekering pootaardappelkisten

PotatoPol breidt de bruinrot-, ringrot- en PSTVd-verzekering voor aardappelpercelen uit met een aanvullende pootaardappelkistenverzekering. Aanleiding hiervoor zijn diverse verzoeken uit de pootaardappelsector en het vooralsnog ontbreken van adequate ontsmettingsmethoden na een geconstateerde ringrotbesmetting.

Leden van PotatoPol, die NAK- en/of TBM-pootaardappelen telen, kunnen vanaf teeltseizoen 2015 vrijwillig hun pootaardappelkisten verzekeren tegen het risico dat deze kisten mogelijk in contact zijn geweest met ringrotbacteriën. PotatoPol wil hiermee stimuleren dat pootaardappeltelers hun pootaardappelkisten vernietigen nadat de NVWA een ringrotbesmetting op hun bedrijf heeft vastgesteld. 

Verder heeft PotatoPol voor leden die NAK-pootaardappelen telen het basis eigen risico bij schade door ringrot verlaagd van 10% naar 7,5%. Voorwaarde is wel dat de pootgoedtelers zich hebben aangemeld bij de NAK voor certificering in het kader van het Hygiëneprotocol Ringrot.

Aardappeltelers kunnen tot eind mei hun polisaanvraag indienen bij PotatoPol. Via de website van PotatoPol is een online aanvraag mogelijk.