Verbodsgebied vanwege bruinrot uitgebreid

Het gebied,waar beregening uit oppervlaktewater is verboden,is uitgebreid.
In verband met het risico op bruinrotbesmetting heeft LNV vier kleine gebieden in Friesland,
Groningen en één op de grens van Drenthe en Overijssel toegevoegd.

Bron: AGD
Nadere informatie is te lezen op de site van LNV en bijgevoegde link (kaarten):

http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1919799&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=288523&p_node_id=1965621&p_mode=BROWSE