Online aangifte

Jaarlijks tot 15 mei kunnen aardappeltelers hun aangifte online, dus via internet, aan PotatoPol doorgeven. Groot voordeel van de online aangifte is dat er minder fouten kunnen worden gemaakt, dat er kosten worden bespaard voor PotatoPol en dat u direct een bevestiging van uw ingestuurde aangifte ontvangt in uw mailbox.

Momenteel is de invoer van nieuwe aangiften gesloten. Omstreeks 10 april 2022 wordt de invoer voor het teeltseizoen 2021 door PotatoPol weer open gesteld.

Leden kunnen hun polis voor het teeltseizoen 2021 opvragen via Mijn PotatoPol.