Online aangifte

Jaarlijks kunnen aardappeltelers hun aangifte online, dus via internet, doorgeven aan PotatoPol. Groot voordeel van een online aangifte is dat er minder fouten kunnen worden gemaakt en dat u direct een bevestiging van uw ingestuurde aangifte ontvangt in uw mailbox.

Momenteel is de online aangiftemodule gesloten. Omstreeks 10 april 2023 wordt deze module door PotatoPol weer opengesteld voor het teeltseizoen 2023.

Leden kunnen hun actuele polis voor het teeltseizoen 2022 bekijken in het portaal Mijn PotatoPol.