Verzekering tegen Bruinrot, Ringrot, Wratziekte en PSTVd

PotatoPol verzekert pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen die worden geteeld en opgeslagen in Nederland. Per gewascategorie aardappelen gelden richtbedragen voor het verzekerde bedrag.

Sinds 2015 is de verzekering van PotatoPol uitgebreid met een pootaardappelkistenverzekering.

Bij schade verstrekt PotatoPol een vergoeding op basis van het verzekerde bedrag dat op uw polis is vermeld minus de nog gerealiseerde restwaarde en minus het eigen risico dat van toepassing is. De schadevergoeding is een tegemoetkoming voor de directe gewasschade en de vernietigingskosten.

PotatoPol verzekert op onderlinge grondslag en zonder winstoogmerk. Elke teler met aardappelen in Nederland kan lid worden. PotatoPol is in 1997 opgericht op initiatief van LTO Nederland in samenwerking met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

De verzekeringsvoorwaarden van PotatoPol zijn op aanvraag beschikbaar. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Hebt u vragen, bel dan gerust. Wij helpen u graag!