Mijn PotatoPol

Online uw gegevens bekijken en beheren met Mijn PotatoPol.

  • Uw verzekeringspolis en premiefactuur;
  • Een actueel overzicht van uw ledenrekening bij PotatoPol downloaden;
  • Zelf wijzigingen aanbrengen in de geregistreerde gegevens van uw bedrijf;
  • Komend voorjaar uw polisaangifte voor het nieuwe teeltseizoen indienen;
  • Contact opnemen met PotatoPol via een contactformulier.

Om gebruik te maken van het klantportaal gaat u naar mijn.potatopol.nl.

  • Op de welkomstpagina kunt u inloggen met uw lidnummer en het wachtwoord, waarmee u afgelopen voorjaar ook aangifte hebt gedaan voor het teeltseizoen 2023. Uw lidnummer treft u aan op uw polis. Het wachtwoord is vermeld in onze uitnodigingsbrief voor de aangifte van april jl. Na het inloggen ontvangt u een sms-bericht op uw mobiele telefoon met een toegangscode. Na invoer van deze toegangscode kunt u gebruik maken van het klantportaal.
  • Voor een samenvatting van de inlogprocedure klikt u hier.
  • Als u het wachtwoord van afgelopen voorjaar niet meer beschikbaar hebt, volg dan deze instructie om een nieuw wachtwoord in te stellen.
  • Indien u geen toegangscode ontvangt omdat wij een onjuist mobiele telefoonnummer in onze administratie hebben, neem dan even telefonisch contact met ons op (tel. 079-3681322).
  • Er is ook een pagina met veelgestelde vragen beschikbaar. U kunt op deze pagina lezen wat u op dit portaal kunt doen en hoe u eventuele problemen kunt verhelpen.

Mocht u tegen een probleem aanlopen of suggesties hebben ter verbetering dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via het contactformulier in het klantportaal of anders e-mailen naar info@potatopol.nl