Schade melden

Er is sprake van schade als de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) een bericht afgeeft dat uw verzekerde aardappelen besmet of waarschijnlijk besmet zijn met bruinrot, ringrot, wratziekte of PSTVd.

Bij een schademelding ontvangen wij graag de volgende informatie:

  • Uw lidnummer bij PotatoPol.
  • Uw naam en woonplaats.
  • De aanzeggingsbrief van de NVWA.

De schade wordt definitief vastgesteld na afronding van het onderzoek van de NVWA naar de herkomst van de besmetting en na afvoer van de partijen besmette of waarschijnlijk besmette aardappelen.